Включення процентних облігацій ТОВ „Факторинг Фінанс” до 2 рівня лістингу Біржового реєстру | Факторинг Фінанс Факторинг Финанс
Новини
23.09.2013

Включення процентних облігацій ТОВ „Факторинг Фінанс” до 2 рівня лістингу Біржового реєстру


Товариство з обмеженою відповідальністю “Факторинг Фінанс” повідомляє, що відповідно до інформації, отриманої 04 липня 2012 року від ПАТ “Українська біржа”, 04 липня 2012 року Котирувальною комісією ПАТ “Українська біржа” було прийнято рішення (№ 596 від 03 липня 2012 року) про включення облігацій (серія А) ТОВ “Факторинг Фінанс” до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу Біржового реєстру “Українська біржа”. Рішення набуває чинності з 04 липня 2012 року. 
Дані про цінні папери, що переведені до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу: 
1.Облігації відсоткові іменні (серія А), форма існування – бездокументарна.
2. Номінальна вартість однієї облігації – 1000, 00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.
3. Загальна номінальна вартість облігацій – 50 000 000, 00 (п’ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок.
4. Кількість цінних паперів – 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) штук.
5.Співвідношення частки цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів – 100,00%
6. Права, що надаються власникам облігацій :
– право купувати та продавати облігації серії А на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
– право на отримання номінальної вартості облігацій серії А при настанні строку їх погашення;
– право на отримання процентного доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій серії А в кінці кожного процентного періоду;
– право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству;
– право пред‘являти облігації серії А Емітенту до викупу на умовах визначених Проспектом емісії облігацій.
7. Випуск облігацій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.03.2011 року, Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 43/2/11.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Директор Гусєв Дмитро Сергійович


Зворотній зв’язок