Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» повідомляє про включення в лістинг ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» власних облігацій у кількості 50 000 штук | Факторинг Фінанс Факторинг Финанс
Новини
23.09.2013

Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» повідомляє про включення в лістинг ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» власних облігацій у кількості 50 000 штук


Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторинг Фінанс» повідомляє, що згідно з протоколом Загальних зборів засновників ТОВ «Факторинг Фінанс» №10/06/2013/O від 10 червня 2013 року було прийнято рішення про включення в лістинг ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» власних облігацій у кількості 50000 штук. Відповідно до інформації, отриманої 11 червня 2013 року від ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» (лист вих. №0904 від 11.06.2013р.), 11 червня 2013 року Операційним управлінням ПФТС було прийнято рішення (№1106/2013/3 від 11 червня 2013 року) про включення облігацій серії А ТОВ «Факторинг Фінанс» до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу. Рішення набуває чинності з 12 червня 2013 року. Випуск облігацій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.03.2011 року, Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №43/2/11.

      

       Дані про цінні папери, що переведені до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу:

       1. Облігації відсоткові іменні (серія А), форма існування – бездокументарна.

       2. Номінальна вартість однієї облігації – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).

       3. Загальна номінальна вартість облігацій – 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок)

       4. Кількість цінних паперів – 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) штук.

       5. Співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, включених в лістинг, до загальної кількості цінних паперів – 100,00%

       6. Права, що надаються власникам облігацій:

       – право купувати та продавати облігації серії А на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;

       – право на отримання номінальної вартості облігацій серії А при настанні строку їх погашення;

       – право на отримання процентного доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій серії А в кінці кожного процентного періоду;

       – право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству;

       – право пред’являти облігації серії А Емітенту до викупу на умовах визначених Проспектом емісії облігацій.


Зворотній зв’язок